Ontstaan:

Het begin van het ganse opzet is de pensionering van JDC geweest. Hij kwam al jaren in India en leerde er pater Moens uit Aalst kennen. Deze pater vertrok kort na de oorlog naar India en ging er in het onderwijs werken. Na een loopbaan in het onderwijs is hij beginnen te werken in het gebied waar de stammen leven. Hij werkte er steeds volgens hetzelfde stramien: in de dorpen in de jungle begon hij met een school, vervolgens bracht hij een stuk gezondheidszorg door het oprichten van dispensaria en bouwde hij natuurlijk ook een kerk. Hij trok zo steeds verder de jungle in. Achtereenvolgens werkte hij zo in Sarwada, Marangada, Dolda en tot aan zijn dood in 2002 in Kochang. Het is helemaal niet evident dit alles te realiseren: er is geen elektriciteit en geen stromend water. De streek is verpest van de malaria. Het is dan ook zeer moeilijk mensen te vinden die er willen gaan werken in het onderwijs of in een dispensarium.

Bij de pensionering van Jdc vatte hij het idee op om een rekening te openen om projecten in deze streek te helpen. Bij zijn pensionering vroeg hij dan ook geen geschenken te geven maar een storting te doen voor een eerste project in deze streek: Kerakachar.
 

Voor de eerste keer in 2003 hebben wij Kerakachar geholpen bij de aankoop van tweedehandsvoertuigen. Het “Center for rural development” zoals het heet, bestond nog maar pas enkele jaren. Later hebben wij dan nog  de aankoop van computers en stikmachines, de bouw van de stal en tenslotte de bouw van het drukbezochte dispensarium gefinancierd.

Vervolgens helpen wij, naargelang de financiële mogelijkheden, andere projecten in de streek, hoofdzakelijk in de scholing en de gezondheidszorg.  Deze projecten vindt U bij de “realisaties”.