KOCHANG  

 

2019

 

Een bezoek aan Kochang met altijd een indrukwekkende ontvangst

Een bezoek aan Kochang met altijd een indrukwekkende ontvangst

Een bezoek aan Kochang met altijd een indrukwekkende ontvangst

Groot was de verrassing wanneer we de gans beschilderde school zagen. Een moslim artiest heeft gedurende 16 maanden, op 40 km van zijn woonst, volledig vrijblijvend hieraan gewerkt: indrukwekkend en dat midden in de jungle.

Groot was de verrassing wanneer we de gans beschilderde school zagen. Een moslim artiest heeft gedurende 16 maanden, op 40 km van zijn woonst, volledig vrijblijvend hieraan gewerkt: indrukwekkend en dat midden in de jungle. Groot was de verrassing wanneer we de gans beschilderde school zagen. Een moslim artiest heeft gedurende 16 maanden, op 40 km van zijn woonst, volledig vrijblijvend hieraan gewerkt: indrukwekkend en dat midden in de jungle.
     

Groot was de verrassing wanneer we de gans beschilderde school zagen. Een moslim artiest heeft gedurende 16 maanden, op 40 km van zijn woonst, volledig vrijblijvend hieraan gewerkt: indrukwekkend en dat midden in de jungle.

     
Groot was de verrassing wanneer we de gans
beschilderde school zagen

We brachten ook een bezoek aan de ouders van onderwijzeres Monika en zagen in welke omstandigheden de mensen daar leven

We brachten ook een bezoek aan de ouders van onderwijzeres Monika en zagen in welke omstandigheden de mensen daar leven

 

 

2015

 

Kochang waar de ontvangst altijd indrukwekkend is. Na de gebruikelijke erehaag volgden ook hier zang en dans. Opvallend  was dat er deze keer veel meer dorpelingen uit de omgeving naar deze inhuldiging kwamen: een teken dat ze zich meer bij de school betrokken voelen.

 

de ontvangst de ontvangst de ontvangst
de ontvangst de nieuwe klassen de aannemer in een van de nieuwe klassen
aandachtige toeschouwers bij de zang en dans aandachtige toeschouwers bij de zang en dans

deze oude man komt vertellen hoe hij rond 1995 naar pater Moens ging om een school voor Kochang te vragen. Nu zijn er 875 leerlingen

in deze slaapzaal slapen nu 30 meisjes

aandachtige toeschouwers bij de zang en dans

 

2014

 

De werken aan de nieuwe klassen vorderen

 

     

 

     

 

2013

 

     

De ontvangst in het mooi gelegen Kochang is altijd indrukwekkend

De ontvangst in het mooi gelegen Kochang is altijd indrukwekkend

De goed geordende groep kinderen. 

We hebben de onderwijzeressen, die hier in de jungle bij de school leven, ook eventjes in de bloemen gezet.

Het internaat staat nu stilaan in het groen.

   

De eerste bedden werden juist geleverd

 

De school is uit !

 

2012: Bij de inhuldiging van het nieuwe internaat voor de meisjes

 

het nieuwe internaat

De meisjes van het internaat met hun ouders op de laatste dag van het schooljaar.

Een moeder met haar dochter

 
We worden er hartelijk welkom geheten. We worden er hartelijk welkom geheten.  
 
Het nieuwe gebouw. Het nieuwe gebouw. Het nieuwe gebouw.
Sheila mag het lint doorknippen. Bij haar 65ste verjaardag brachten de vrienden het grootste deel van het bedrag voor dit gebouw samen. Verder werden giften van andere sympathisanten gebruikt en dit vinden we terug op het gebouw. De  groep bezoekt de grote ruimte, die overdag dient voor studies en 's nachts als slaapplaats.
De kinderen gaan vervolgens terug naar de klas
(op dit ogenblik meer dan 900 kinderen)
zie hieronder in 2009 nog 650!
De groep bezoekt daarna enkele huizen
in een dorp beneden in het dal.
  De groep bezoekt daarna enkele huizen in een dorp beneden in het dal. Aan de keuken is te zien, dat er wel veel monden moeten gevoed worden.

 

2010:

Ook hier wachten de kinderen ons op Uiteindelijk beslissen we van dit gebouw niet te gebruiken voor het meisjesinternaat pas maar voor hetzelfde budget een nieuw gebouw op te trekken

 

2009: Met de groep, die de inhuldiging van de school in Tobga meemaakten hebben we vervolgens Kochang bezocht. Dit is een mooi voorbeeld van wat in korte tijd kan gerealiseerd worden. Ook hier werden we feestelijk onthaald door de nu al 650 kinderen van de school.

 

De verwelkoming De verwelkoming
De verwelkoming De verwelkoming De uitbreiding van de school is klaar
   
Ook het nieuwe internaat is klaar    

 

Een aantal missieposten werd gesticht door pater Stockman in 1874

Later werden deze verwaarloosd omwille van de toegankelijkheid.

Toen pater Moens gepensioneerd werd na les te hebben gegeven aan een middelbare school, heeft hij zich voor de stammen ingezet.Hij heeft vervolgens verschillende posten heropend bij de Munda’s. Hij sprak Mundari en heeft zelfs de bijbel vertaald in het Mundari.

 

Hij opende achtereenvolgens ( steeds verder in de jungle): Sarwada, Marangada, Dolda en Kochang. Er ligt nog een post verder weg.

Kochang is sedert 1996 terug open.

 

1874 Stockman sticht Kochang

1996 pater moens opent deze post terug

1998 eerste deel van de school

2000 tweede deel van de school

In 2005 zijn er 460 kinderen en 8 onderwijzers.

Ondertussen is er ook een dispensarium gebouwd.

Pater Moens overleed in 2002

 

De vraag naar de secundaire school blijft bestaan. De gevoelige stijging van het aantal leerlingen maakte echter de uitbreiding van de bestaande school prioritair. Er zijn nu 135 kinderen in de eerste klas! In het totaal nu 550 kinderen voor een school die pas in 1998 startte! Ook het internaat was noodzakelijk. Dank zij de steun van andere sponsors zijn beiden nu praktisch afgewerkt

 

de jungle vanuit Kochang

Een van de huizen in het meest nabijgelegen dorp

De jungle met in de valleien de rijstvelden

de rijstvelden met op de achtergrond enkele lemen huizen

Het schoolgebouw

een deel van de kinderen bij het begin van de schooldag

Het oude kerkgebouw waar nu de kinderen overnachten

3 bijkomende klassen zijn binnenkort klaar
 
Binnenkort hebben de kinderen die blijven slapen, een deftig onderkomen  

Een gedenksteen voor pater Moens

 

é top