KISHORE NAGAR  

 

 

2019

 50 Jaar Kishor Nagar, een grootse viering!

 

Na de ontvangst van de hoge gasten ...

was er een eucharistieviering opgeluisterd door het koor van de jongens

was er een eucharistieviering opgeluisterd door het koor van de jongens

Vervolgens een hulde bij het graf van de stichter: pater Van Bortel

Vervolgens een hulde bij het graf van de stichter: pater Van Bortel

Vervolgens een hulde bij het graf van de stichter: pater Van Bortel

   

En het in de bloemetjes zetten van een aantal voor Kishor Nagar belangrijke personen: Pol Vogelaere die elk jaar een aantal maanden komt werken

De onderwijzers met o.a. de oude hoofdonderwijzer

 

En de oud studenten o.a. pater Ignatius die Jezuet werd

 
     

Of Amrit die elk vrij W.E. aan zijn oude school spendeert

Vervolgens een druk bijgewoond cultureel programma

Vervolgens een druk bijgewoond cultureel programma

     

En dan natuurlijk een maaltijd voor alle aanwezigen

En dan natuurlijk een maaltijd voor alle aanwezigen

   

Ook s avonds brachten de aanwezigen nog bloemen

en kaarsen naar het graf van pater van Bortel

 

We bezochten nog even de slaapzalen om te constateren dat de gevraagde bijkomende slaapzaal noodzakelijk is. De bedden staan nu gevaarlijk dicht op elkaar en zelfs sommige buiten onder een afdak op een plaats voorzien om te eten wanneer het regent.

 

 

2015

 

We bezochten deze plaats deze keer op een zondagmorgen

Telkens weer zijn we onder de indruk van wat daar gebeurt. Met slechts een omkadering van enkele mensen vormen meer dan 600 zeer arme of verlaten jongens een hechte gemeenschap en krijgen ze een opvoeding en opleiding  mee.

 

deze slaapzaal en opslagruimte voor ieders persoonlijke spullen

zou moeten vervangen worden.

ook gehandicapten zijn er welkom
en doen zelfs aan sport
ook gehandicapten zijn er welkom
en doen zelfs aan sport

ook de anderen doen aan sport of leren yoga

ook de anderen doen aan sport of leren yoga

ook de anderen doen aan sport of leren yoga

ook de dagelijkse arbeid gaat gewoon door op zondag
gegeten wordt er nog altijd in openlucht gegeten wordt er nog altijd in openlucht de stichter, pater Van Bortel, blijft er nog in ieders gedachten

2012

 

Op de voorgrond de oude septische put en op de achtergrond de nieuwe. Ook een sterfput werd toegevoegd. Het geheel werkt nu optimaal.

Deze putten werden geschonken door de groep die in 2011 Kishore Nagar bezocht.

 
Enkele leden van deze groep financierden ook een aantal computers. De anderen werden gefinancierd door een omhaling bij de begrafenis van onze vriend Hans Wensing. De oude schrijfmachines werden ook nog bewaard om te leren typen.

 
Ook het tweede gebouw is nu klaar. Ook het tweede gebouw is nu klaar. De groep wordt verwelkomd door pater Francken, die nu de leiding over Kishore Nagar heeft.
 
We worden welkom geheten door de jongens, die ons een spektakel ten beste geven.
 
We worden welkom geheten door de jongens, die ons een spektakel ten beste geven. En van de oudste jongens spreekt een dankwoord uit voor de groep, die in 2009 kwam en die de vernieuwing van de gebouwen mogelijk maakte.

 

   
Het al vernieuwde gebouw Het tweede gebouw in volle vernieuwing 
 
Het al vernieuwde gebouw Al in gebruik  Het tweede gebouw in volle vernieuwing 

   
Het werk wordt deels door de jongens gedaan  Zelfs de nagels worden gerecupereerd
 
Het tweede gebouw in volle vernieuwing   Zo leefde pater Van Bortel er gedurende 40 jaar    Zo leefde pater Van Bortel er gedurende 40 jaar
     
Zijn laatste rustplaats te midden van zijn jongens   De werkploeg heeft honger na een halve dag op het veld  Grote honger
     
 Na het eten gaat een andere ploeg planten      

Op 19 november bezocht de groep ons volgende project de vernieuwing van de daken van dit weeshuis. Wij maakten er kennis met deze warme jongens gemeenschap. Het was een ontroerend bezoek. Bij het einde van het bezoek zorgde de groep voor een verrassing: zij engageerden zich om de benodigde 20.000 Eur bij elkaar te brengen. Een eerste voorschot werd overigens al overhandigd.

 

   
Welkom De jongens komen uit de klassen naar de grote zaal om ons te verwelkomen  De helft van de jongens kwam naar de zaal 
   
Iedere jongen heeft zijn eigen koffer voor zijn persoonlijke spullen  Als het niet regent of niet te koud is, slapen de jongens buiten  De ziekenboeg
 
Het middagmaal   Smakelijk
   
De was hangt te drogen    De daken hebben echt wel dringende reparatie nodig

 

In 1969 startte pater Van Bortel met de opvang van wezen en in de steek gelaten marginale kinderen in Kishore Nagar of  boys town (Ranchi). In 2002 werd hij hiervoor erkend met een eredoctoraat aan de universiteit van Antwerpen. Wij nemen hier de tekst over van de laudatio door prof. Van den Bosch  

  Stichter van de jongensstad Kishor Nagar (Ranchi, India)

  Eredoctoraat voor Algemene Verdiensten

  Laudatio door prof. dr. Karel Van den Bosch

Het levenswerk van Victor Van Bortel is Kishor Nagar, een tehuis voor jongens in Ranchi, de hoofdstad van de Indiase staat Jharkhand. Kishor Nagar is Hindi voor 'Jongensstad'. Het biedt een thuis aan jongens die door gezinsontwrichting of door armoede geen ander toevluchtsoord meer hebben. In Kishor Nagar leven en werken zij, en krijgen ze een opleiding tot minstens het niveau van 'High School'. Naargelang hun aanleg stromen sommigen daarna door naar een College en anderen naar technische scholen.

Het uitzonderlijke van Kishor Nagar is dat het huis voor een groot deel wordt gerund door de jongens zelf. Kishor Nagar heeft een staf van slechts 14 personen. Het meeste werk in de keuken, de kleine kliniek en de boerderij, het schoonmaken etc. wordt door de jongens zelf gedaan. Oudere jongens geven ook bijscholing aan de jongere. Bezoekers valt op hoe schijnbaar zonder enige leiding en met groot plezier en enthousiasme de jongens zelf eten klaarmaken en verdelen, en de afwas doen. Kishor Nagar is voor deze jongens niet alleen een tehuis, maar ook een thuis.

Kishor Nagar bestaat nu 40 jaar en heeft al duizenden jongens grootgebracht. Op dit moment leven er zo'n 650 jongens. Dankzij onder meer een eigen boerderij waarin groenten en rijst worden geteeld en melkkoeien, varkens en kippen worden gehouden, is Kishor Nagar voor een groot deel zelfbedruipend. Voor de rest is men afhankelijk van giften. Er is nauwelijks of geen steun van de lokale overheid. Dit betekent dat Kishor Nagar met de beschikbare middelen moet woekeren. De behuizing is proper en degelijk, maar zeer sober: 's morgens rollen de jongens hun matje op, omdat de slaapvertrekken ook dienst moeten doen als leslokalen. Maar ook al zijn de middelen schaars, toch slagen Van Bortel en zijn team erin om de jongens op te voeden tot zelfstandige en zelfredzame individuen, die vruchtbaar kunnen samenwerken en samenleven met andere mensen.

Het werk van Van Bortel ( Wilrijk 1926 V 2010) staat niet op zichzelf, maar is een deel van het sociaal werk van de jezueten in de Indiase staat Jharkhand - vroeger Zuid-Bihar - ten bate van de dalits (kastelozen) en de tribals (de oorspronkelijke inwoners van India). Dit werk is begonnen met de missie van Pater Lievens, einde negentiende eeuw. Hij en de andere jezueten die daar begonnen te werken realiseerden zich dat hun missiewerk geen zin zou hebben zonder inzet voor sociale rechtvaardigheid en verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking, en dan vooral die van de grote groepen kasteloze tribals, die door de andere bevolkingsgroepen achteruitgesteld werden.

Victor Van Bortel (Wilrijk, 1926) ontving zijn hogere opleidingen (geschiedenis, filosofie, theologie) in Namen, Leuven, Kandy, Ranchi en Pune. In 1946 trad hij toe tot de societas Jesu in Drongen, en op 19 maart 1959 werd hij tot priester gewijd in Pune (India). Van 1960 tot 1969 werkte hij als parochiepriester in verschillende plaatsen in en rond Ranchi. Als parochiepriester werd hij geconfronteerd met de vele verwaarloosde kinderen, die in zijn pastorie een toevlucht vonden. Toen het aantal jongens te groot werd om in de pastorie op te vangen, heeft hij in 1969 Kishore Nagar gesticht. Pater Van Bortel overleed in januari 2010 en werd in Kishore Nagae begraven. Zijn werk wordt nu voortgezet onder leiding van pater Louis Francken.

Bezoekers worden altijd hartelijk verwelkomd door de jongens

En van de overvolle klassen

De rijstbedeling voor het middagmaal

Het sportveld dient als eetzaal

De jongens werken mee op het land

Het dispensarium waar zieken en gekwetsten worden opgevangen

 

Pater Van Bortel in zijn jongensstad

De daken waren inderdaad niet meer waterdicht. Wij hielpen bij de vernieuwing van de daken

 

 

top