KERAKACHAR

 

2019

Op de weg naar Dhanwar brachten we een kort bezoek aan Kerakachar.

We bezochten de eerste lichting studenten elektriciteit

Ontmoeting met de instructeur

Bezoek aan de technische klas

 

Bezoek aan de technische klas

Bezoek aan de technische klas

 

 

 

2016

Kerakachar is de plaats waar we in 2003 ons eerste project uitvoerden. Kerakachar is een school waar er vaardigheden worden aangeleerd, dus geen klassiek onderwijs. Zo kan je er een rijbewijs behalen en wat mekaniek leren in 6 weken. Net startte een nieuwe groep van 31 leerlingen, waarvan 3 ongeletterden. Na het behalen van hun rijbewijs vinden deze mensen zeer snel werk, enerzijds omdat de economie in India nog altijd zeer sterk groeit en anderzijds omdat de regering deze achtergebleven gebieden helpt om per dorp een traktor aan gunstvoorwaarden aan te kopen. Iedere traktor heeft natuurlijk iemand met een rijbewijs nodig. Naast deze opleiding wordt er op dit ogenblik ook electriciteit en snit en naad aangeleerd en zijn ze  ook gestart met een computeropleiding, niet enkel het gebruik maar ook herstellingen enz.. De afgestudeerden vinden nagenoeg onmiddellijk werk in de bloeiende economie. Deze afdeling kent dan ook een reuzesucces. Vorig jaar waren er in dit afgelegen gebied nog 60 leerlingen in deze klas nu zijn ze met 110 en voor volgend jaar zijn er nu al overvloedig aanvragen. Diegenen die van ver komen kunnen bovendien in het internaat verblijven. De klas beschikt nu over 25 computers. Voor volgend jaar voorzien ze in ontdubbeling van de klas en daarom  dan ook de vraag naar bijkomende computers. Wanneer ze ondertussen geen andere financiering vinden, willen we hun hierbij graag helpen.


de aangeboden richtingen de aangeboden richtingen de verwelkoming
de computerklas, naast ons schrift natuurlijk ook het Hindi schrift
 
de leerlingen mochten vragen stellen
en ze waren zeer nieuwsgierig hoe het
er hier aan toe gaat
één witte man te midden van de heel donkere Indiërs (deze van de stammen
zijn veel donkerder van huid)
 

 

De streek waar wij willen helpen is Kerakachar gelegen in het district Jashpur in Chattisgarh. In dit district leven 739.780 mensen. 65.4% van hen zijn tribals. 64.4% van de ouder dan 15 jarigen is analfabeet. 73.8% heeft geen elektriciteit en 59.8% geen drinkbaar water. 88.8% leeft nu van de landbouw.

 

Het trainingscenter van Kerakachar wil de jongeren klaar maken voor het leven door hen een vak aan te leren. De jongeren  komen voort uit een landbouwmilieu en leven voor 95% beneden de armoedegrens.

Zij kunnen dus zelfs de kosten van de opleiding niet betalen. Bovendien moeten velen in de school blijven slapen omdat de afstanden naar huis te groot zijn. Er werd gestart met 3 opleidingen: chauffeur-mekanieker ( 19 leerlingen), elektronica ( 9 leerlingen) en lasser ( 4 leerlingen). Van deze 32 leerlingen verblijven er 23 in de school. Met weinig geld  wordt er zeer veel gedaan: b.v. een leraar krijgt 50 € per maand en de hulp aan een leerling bedraagt 40 € per jaar!

 

2012

 

    
Elke dag ontvangt het dispensarium nu de zieken.

 

Het nieuwe dispensarium is bijna klaar Het nieuwe dispensarium is bijna klaar Het nieuwe dispensarium is bijna klaar
Met een vrouwen vleugel En voor de mannen  
Zo wordt er nu gewerkt  Alles en iedereen in één kamer  

 

Verwelkoming voor de ingang van het trainingscenter Kerakachar

Onmiddellijk na de moesson regens kan er hier wel wat rijst gewonnen worden, maar daarna…

De funderingen van de stallingen hebben ze al zelf bekostigd. Wij hebben hun de middelen verschaft om de stallingen af te werken.

 

Dit is op dit ogenblik hun ganse “dispensarium”.

Wij willen hun helpen een volwaardig dispensarium uit te bouwen

Een deel van deze voertuigen, die dienen om te leren rijden en om mechaniek te leren, hebben wij gefinancierd.

Ook deze computers werden met onze hulp gekocht…

 

evenals deze stikmachines

Michael is de verantwoordelijke voor landbouwopleiding.

De afgewerkte stal
De afgewerkte stal  
    Bedankbrief 

 

é top