GUMLA

 

 

2019

 

Eerst bezochten we pater De Brouwer in zijn “luxe” kamer. Hij zou ons niet kunnen vergezellen omwille van een ontsteking in zijn benen.

Eerst bezochten we pater De Brouwer in zijn “luxe” kamer. Hij zou ons niet kunnen vergezellen omwille van een ontsteking in zijn benen.

We bezochten dan enkele van zijn nieuwe putten samen met zijn assistente: zuster Anna. Bij één van de nieuwe putten werd er al duchtig aangeplant: aardappelen en look.

We bezochten dan enkele van zijn nieuwe putten samen met zijn assistente: zuster Anna. Bij één van de nieuwe putten werd er al duchtig aangeplant: aardappelen en look.

We bezochten dan enkele van zijn nieuwe putten samen met zijn assistente: zuster Anna. Bij één van de nieuwe putten werd er al duchtig aangeplant: aardappelen en look.

We bezochten dan enkele van zijn nieuwe putten samen met zijn assistente: zuster Anna. Bij één van de nieuwe putten werd er al duchtig aangeplant: aardappelen en look.

Op een huis in het dorp zagen we de namen van de families die recht hebben op voedselhulp van de regering.

Het dorpshoofd verwelkomde ons en legde uit dat door de betere situatie door de waterputten hij nu ook, naast de landbouw, het beroep van kleermaker kon uitoefenen.

Een van de dorpsbewoners vertelde ons hoe zijn leven veranderd is door de waterputten: niet meer elders gaan werken om rond te komen en zelfs voldoende hebben om nu zelf zijn kinderen te kunnen opvoeden

In het dorp zagen we ook een privéinstallatie die door zonnepanelen elektriciteit kan leveren aan de inwoners voor een lampje of voor de waterpompen. Ze krijgen een meter, betalen 100 Rs (= 1,25 Eur) en kunnen zo elektriciteit krijgen voor dit bedrag. Later kunnen ze opnieuw bijkopen.

Een nieuwe put in aanbouw en het terrein dat voor tuinbouw is voorzien.

Een nieuwe put in aanbouw en het terrein dat voor tuinbouw is voorzien.

 

 

2018

 

In Gumla en omgeving is pater De Brouwer al vele jaren zeer actief om de plaatselijke bevolking te emanciperen. Van schuchter en zich minderwaardig voelende mensen heeft hij langs zijn “wijsheidsraden” in de verschillende dorpen de mensen leren opkomen voor zichzelf en hen geholpen om hun dromen te realiseren. Een van de manieren is het graven van waterputten. In de afgelopen tientallen jaren heeft hij er zo al ongeveer 5500 gerealiseerd in een 400 tal dorpen. Dit laat de mensen toe van 1 oogst (vroeger enkel rijst) te gaan naar nu 3 oogsten per jaar: na de rijst volgt nu graan en daarna groenten. De voeding is zo veel gezonder, want gevarieerder en het inkomen van de mensen is er toegenomen. Het werk van het graven van de putten moet door de mensen zelf gebeuren. Onze tussenkomst bestaat er in hen stenen te bezorgen om de wanden te versterken zodat de putten niet verzanden. Door onze tussenkomst werden er 16 bijkomende putten gegraven.

 

het graven van een nieuwe put

het graven van een nieuwe put het graven van een nieuwe put

het graven van een nieuwe put het graven van een nieuwe put
bezoek aan één van de dorpen met het dorsphoofd, dat uitleg geeft

93 jaar en elke dag met de moto naar "zijn" mensen

bezoek aan één van de dorpen met het dorsphoofd, dat uitleg geeft  
   
bezoek aan één van de dorpen met het dorsphoofd, dat uitleg geeft  

 

 

é top