DOLDA

 

 

2017

 

We huldigden er de klassen in die ondertussen al in gebruik waren

de kinderen vormden een erehaag

om ons te ontvangen

 het lintje knippen hoort er bij

de nieuwe klassen

en of de kinderen tevreden zijn met hun nieuwe klas

 

 

2016

Hier  werden, dank zij de giften voor een huwelijksverjaardag, zonnepanelen geÔnstaleerd zowel op het jongens-  als het meisjesinternaat. De leerlingen hebben nu licht om ís avonds na de zonsondergang (17h30) nog te kunnen studeren. Ook zijn er nu 2 bijkomende klassen in aanbouw. De werken werden vroeger onderbroken  eerst omwille van het watertekort en daarna een te veel aan water door de overvloedige moessonregens

de zonnepanelen op het meisjesinternaat de batterijen  de verlichting in de studiezaal
de bouw van 2 bijkomende klassen de bouw van 2 bijkomende klassen de bouw van 2 bijkomende klassen

2013

 

Het nieuwe dispensarium waar nu de zieken kunnen ontvangen en onderzocht worden.

Wanneer dit nodig blijkt worden ze hier ook opgenomen.

 

 

 

 

Ook Dolda werd door pater Moens heropend. Ook hier is een bloeiende school. 2 zusters runnen er een goed draaiend dispensarium. Ze trachten er ook een opvoeding tot hygiŽne te geven. Ook trachten ze de mensen bij te brengen hun voeding meer te variŽren (nu enkel rijst) door hen te leren b.v. tomaten te kweken. Ook leren ze hun met extracten van planten uit de jungle meer vitaminen toe te dienen om zo hun weerstand te vergroten.

 

Malaria en oogziektes zijn alomtegenwoordig. Ook een van de beide zusters heeft de beide ziektes.

Deze dynamische zusters willen hun dispensarium nu wat verder uitbreiden, zodat ze zwaar zieken ook enkele dagen in behandeling kunnen nemen. Ze zoeken ook alle mogelijke apparatuur voor hun werk: b.v. een microscoop voor bloedonderzoek om malaria te kunnen opsporen.
Ook hier willen wij in 2006 helpen.

 

2008: het was en is nog steeds de be doeling van te helpen bij de constructie van een nieuw dispensarium. De zusters hebben alle 3 cerebrale malaria gekregen en moesten om die redenen teruggetrokken worden. Nu komt er 2 maal per week een verpleegster van een andere post om de zieken te helpen. Wanneer we zeker zijn dat er terug permanent verzorgend personeel is, zullen we helpen bij de bouw van dit dispensarium. Ondertussen werd hier met de hulp van andere sponsors de school vergroot en een internaat gebouwd.

 

De 2 zusters van het dispensarium

Hun huidig dispensarium

Uitbreiding van de school
 
De nieuwe slaapzaal en studiezaal    

 

ť top