DHANWAR

 

2019 

 

Dhanwar 2019 = 25 jaar Dhanwar. Dit werd groots gevierd.

Tevens huldigden we het nieuwe dispensarium en het nieuwe hostel voor de jongens in.

     

Bij onze aankomst, zelfs ’s avonds laat,

werden we verwelkomd door de internen

Bij onze aankomst, zelfs ’s avonds laat,
werden we verwelkomd door de internen

De dag voor de feestelijkheden werd het graf van de stichter pater Maes al in de bloemetjes gezet.

     

De dag voor de feestelijkheden werd het graf van de stichter pater Maes al in de bloemetjes gezet.

Bij onze rondgang zagen we de volle klassen

   

Bij gebrek aan een bal, wordt er wat plastiek afval bij elkaar gebonden als voetbal.

De dag voor de feestelijkheden werd het graf van de stichter pater Maes al in de bloemetjes gezet.

Een tweede installatie voor « Smart cooking » is in gebruik:  minder hout verbruik en smakelijker eten
     

Een bezoek aan de school waar ongeletterde vrouwen een opleiding krijgen hoort er natuurlijk bij.

We ontmoetten er de lerares (een oud leerling) op de foto samen met een andere oud leerling die nu voor verpleegster studeert.

   

Een bezoek aan de school waar ongeletterde vrouwen een opleiding krijgen hoort er natuurlijk bij.

Aan het dispensarium wordt de laatste hand gelegd

Aan het dispensarium wordt de laatste hand gelegd

     

In deze sint Jan Berchmans school is het een verrassing van een afbeelding

van onze Diesterse heilige te vinden

Broeder Simon (86 jaar) was er van het begin van Dhanwar bij en wil nog steeds niets missen.

En dan de dag van de grote viering. De plaatselijke scouts leiden alles in goede banen

En dan de dag van de grote viering. De plaatselijke scouts leiden alles in goede banen

De gasten worden verwelkomd en zetten zich onder een zeil als bescherming tegen de zon

Inhuldiging van het nieuwe dispensarium

Inhuldiging van het nieuwe dispensarium

De gasten worden verwelkomd en zetten zich onder een zeil als bescherming tegen de zon

     

Inhuldiging van het nieuwe dispensarium

Vervolgens inhuldiging van het nieuwe jongensinternaat. Het lintje werd doorgeknipt door

Geert Maes, een neef van pater Maes. Er is een grote studiezaal voorzien..

     
Vervolgens inhuldiging van het nieuwe jongensinternaat. 

Zuster Jocelyne met een deel van haar gezondheidswerksters, voor de gelegenheid feestelijk uitgedost

Het cultureel programma werd gevolgd door meer dan 2000 aanwezigen.

     

Het cultureel programma werd gevolgd door meer dan 2000 aanwezigen.

Het cultureel programma werd gevolgd door meer dan 2000 aanwezigen.

   

Het cultureel programma werd gevolgd door meer dan 2000 aanwezigen.

Het cultureel programma werd gevolgd door meer dan 2000 aanwezigen.

Een paar oud gedienden van Dhanwar tussen de aanwezigen: De paters Pater Placidus en Emiel

     
Bij ons vertrek de volgende dag, in alle vroegte, kwamen honderden kinderen ons uitwuiven Bij ons vertrek de volgende dag, in alle vroegte, kwamen honderden kinderen ons uitwuiven

In deze school hebben in deze 25 jaar 23323 kinderen gestudeerd..

     

Een paar oud gedienden van Dhanwar tussen de aanwezigen: De paters Pater Placidus en Emiel

Zoals bij alle feesten kregen alle aanwezigen achteraf een maaltijd (in deze arme streken een goede reden om te komen)

 

 

 

2018

 

In Dhanwar was het hoognodig om de toiletten van de 300 meisjesinternen te renoveren. Dit is gebeurd en ze werden uitgebreid met 6 douches (voorheen waren er helemaal geen douches)  Boven de toiletten werd er een afdak gebouwd om de gewassen kledij te kunnen drogen in het regenseizoen en werden ook de septische putten vernieuwd. Tevens werd er een nieuwe waterput geboord omdat door het groeiend aantal leerlingen er in het droge seizoen watertekort dreigde. En natuurlijk ondersteunen we verder het werk van de onvermoeibare zuster Joceline die langs haar werking met de vrouwen zo veel verandering teweeg brengt.

Gedurende ons bezoek was er weer “een moeder en kind dag”, de bedeling van vitaminerijke voeding, doktersbezoek, zelfhulp groepen van de vrouwen. ’s Avonds overhandiging van een naaimachine aan enkele afgestudeerde vrouwen.  Enkele dagen na ons bezoek startte een nieuwe groep vrouwen deze naaicursus en deze keer onder de leiding van een lerares van de streek die eerst afstudeerde aan deze school. De hoop is dan ook groot dat deze lerares zal blijven op deze afgelegen plaats omdat ook haar familie in de streek woont. Een paar dagen later kregen we dan weer foto’s van zuster Joceline en haar medewerksters die de gezondheid van de mensen van een verder gelegen dorp gaan controleren.

de oude en de vernieuwde toiletten, de droogruimte boven de toiletten, 3 van de 6 douches en de nieuwe septische putten

 

de oude en de vernieuwde toiletten, de droogruimte boven de toiletten,

3 van de 6 douches en de nieuwe septische putten

het in werking stellen van de nieuwe geboorde waterput

     

het in werking stellen van de nieuwe geboorde waterput

de voorlichting door dokter en gezondheidswerkers. Vervolgens bedeling van vitaminerijke voeding

     
de voorlichting door dokter en gezondheidswerkers. Vervolgens bedeling van vitaminerijke voeding aanschuiven voor het doktersbezoek

zelfhulpgroepen van de vrouwen

 

de nieuwe groep vrouwen voor de naailessen en….leren lezen en schrijven

 

Joceline en haar medewerk(st)ers controleren de gezondheid in de dorpen, zeker nu de winter er aan komt

 

ç Joceline en haar medewerk(st)ers controleren

de gezondheid in de dorpen, zeker nu de winter

er aan komt

 

 

2017

 

Naast al de initiatieven van zuster Jocelyne voor de emancipatie van de vrouwen en voor de gezondheidszorg in deze afgelegen streek werd er dit jaar ook een computerklas geïnstalleerd. Deze kreeg de naam mee van de vrouw van een sponsor, die dit jaar veel te jong overleden is. Zij heeft in haar laatste dagen de inhuldiging van de klas nog meegekregen. De plaatselijke verantwoordelijken hebben, ondanks de schoolvakantie, op enkele dagen tijd  deze computer klas ingericht en opgestart, opdat Judith dit nog zou meemaken.

 

de beide leraars van de nieuwe computerklas

het dorpshoofd zet de eerste computer aan de eerste computerles
     

naast het weven….

leren ze nu ook haken

gedurende ons bezoek was het de nationale dag van het kind: de hele school verzamelde

     

na deze bijeenkomst was het de bijeenkomst van de moeders en oude van dagen. Dit zijn de verantwoordelijken voor de gezondheid van de verschillende dorpen

om de mensen te overtuigen van te komen krijgen ze na de bijeenkomst een goede maaltijd

     
er zijn wel heel jonge moeders bij nu hebben we de vraag voor het meisjesinternaat (hier de slaapzaal)…

om een afdak te bouwen zodat bij regen de kinderen niet meer in de klassen moeten gaan eten…

     

en ook de vraag om de toiletten uit te breiden en te saneren (voor de paar honderd meisjes van het internaat)

dat werd in Dhanwar allemaal gerealiseerd in

20 jaar: scholen, internaten, gezondheids centrum, werkplaatsen, sportvelden….

 

2016

Het centrum van de zuster is, als enige private instelling, nu door de overheid officieel erkend. Bij ons bezoek was er weer een moeder en kind dag. 110 moeders waren aanwezig, sommigen na een voettocht van een paar uren. 50 schreven zich in voor een doktersbezoek. De moeders krijgen er voorlichting en kunnen bij de aanwezige dokter op bezoek. In ieder dorp tracht de zuster een verantwoordelijke vrouw te vinden die de gezondheidsproblemen van dichtbij opvolgt. Deze vrouwen krijgen natuurlijk een extra opleiding. Resultaten? Enkele jaren geleden was de eerste doodsoorzaak malaria. Dit jaar is niemand aan malaria gestorven. Malaria komt nog altijd veel voor maar door haar plantengeneeskundige behandeling is de vorm van de ziekte fel afgezwakt. De eerste doodsoorzaak is nu slangenbeten. Ook is er dit jaar geen enkele zwangere vrouw gestorven. De zondagen voor moeder en kind helpen om mogelijke probleemgevallen beter op te volgen en deze vrouwen in haar centrum of in het 100 km verder gelegen ziekenhuis te laten bevallen. Ook kindersterfte is gevoelig gedaald. In de dorpen leert ze de vrouwen zelf de planten medicijnen te maken.

Ze is nu ook met een weverij begonnen.  Al deze activiteiten zullen misschien helpen om de nog talrijke stamleden die in de wouden leven en die geen contact hebben met de bewoonde wereld aan te trekken en hen een menswaardig bestaan te geven. Nu leven zij nog in hutten in de bossen en voeden zich enkel met wortels en bladeren. Deze personen zijn ook nergens geregistreerd wat het niet eenvoudiger maakt om hen in de maatschappij in te passen.                                                                   

bijeenkomst moeder en kind

dorps verantwoordelijken ook alleenstaande ouderen worden uitgenodigd
     
inschrijven voor een bezoek aan de dokter ieder zijn beurt afwachten ieder zijn beurt afwachten
kledingstukken in de school gemaakt de nieuwe weefactiviteit de nieuwe weefactiviteit
de nieuwe weefactiviteit leren geneesmiddelen maken van planten de internen deden de was
de schamele bezittingen van een gans gezin dat hygiëne voorlichting nodig is: mens en dier leven dikwijls samen in de hut
en graan wordt gemalen naast de geitenkeutelsç vroeger in de wouden leefden deze mensen enkel van wortels en bladeren.
Nu gaan ze soms nog wortels van planten zoeken

 

 

2015

 

We moeten er van bewust zijn dat pater Sidon Maes pas in 1994 zich in Dhanwar is komen vestigen, te midden van een van de armste stammen van India. Op dat ogenblik, getuigde één van de plaatselijke leraren, liepen de mensen nog grotendeels naakt in de bossen en voedden ze zich met bladeren, wortels en planten die ze er vonden. De sterfte tussen kinderen en volwassenen was zeer hoog.

Dhanwar bereikt op dit ogenblik 35 dorpen die dikwijls ver afgelegen zijn. Voor een van de dorpen, die we bezochten, hebben we meer dan een uur gereden met de jeep en vervolgens nog een hele wandeling over paden omdat er geen berijdbare weg naar dit dorp leid. In 25 van deze dorpen heeft zuster Jocelyne zelfhulpgroepen opgericht voor de vrouwen. Deze komen elke week bij mekaar.

Op het programma: spaaractie: de mensen brengen kleine bedragen mee. In geval van nood of van een nieuw project kunnen ze hier dan gunstig lenen. Verder krijgen ze uitleg over geneeskrachtige planten. Terwijl zingen ze een lied waarbij alles over malaria wordt gezegd (vergelijkbaar met Franco in Zaire die op deze wijze over Aids al zong  in 1987)

In een ander lied overtuigt ze de vrouwen (het is hun strijdlied) dat zij het zijn die de verandering brengen want zij zorgen nu voor hygiëne, zij zorgen voor een meer gevarieerde voeding, zij zorgen dat de kinderen naar school gaan, zij letten op de gezondheid van de kinderen, zij trachten moeders en dochters er van te overtuigen niet te huwen voor hun achttiende verjaardag zodat de meisjes langer naar school gaan en geen kinderen krijgen op een ogenblik dat ze zelf nog kind zijn…

 

 

een samenkomst van een zelfhulpgroep

een samenkomst van een zelfhulpgroep

een samenkomst van een zelfhulpgroep

slechts een pad om dit dorp te bereiken slechts een pad om dit dorp te bereiken een onderwijzer getuigt over de afgelegde
weg sinds 1994
ç onderweg zien we dat de waterputten nagenoeg droog staan en dit juist na het regenseizoen. Ook de rijstoogst mislukte bij gebrek aan regen
 

 

Een ander initiatief is de cursus die aan 20 vrouwen wordt gegeven. Het gaat hier om jonge vrouwen, dikwijls ongeletterd, die voor 2 jaar in de school worden opgenomen. Zij krijgen daar een opleiding in naaien, weven, hoe deze producten te verkopen, tuinbouw, hoe het huis hygiënisch te houden en plantengeneeskunde. Ook lezen en schrijven staan op het programma. Deze training bereidt hen voor om zelf in hun levensonderhoud te voorzien en zelfs wat geld voor hun familie te verdienen. Bovendien hebben ze een voorbeeldfunctie in het dorp zodat andere vrouwen sommige dingen ook gaan doen. Aan het einde van deze 2 jaar krijgen ze een naaimachine mee tegen betaling van een lage tussenkomst. Gedurende ons bezoek mocht ik aan enkele “afgestudeerde” vrouwen de naaimachine overhandigen. De vrouwen hadden voor onze komst een grote tentoonstelling gemaakt om ons hun kunnen te tonen. Het geheel ging natuurlijk zoals gewoonlijk gepaard met zang en dans.

 

 

 

 

ontvangst door de vrouwen die fier hun realisaties tonen. Aan het einde krijgen enkelen hun naaimachine overhandigd.    

     
Aan het einde krijgen enkelen hun naaimachine overhandigd. hoe een eenvoudige diagnose stellen van een ziekte

geneeskrachtige planten

 


 
de "materniteit" van zuster Jocelyne et
en het kraambed voor een nieuwe boreling
   

 

2014

 

Hier heeft zuster Jocelyne ons de verschillende activiteiten getoond die ze organiseert om tot een betere gezondheidstoestand van de bevolking te komen.

Een eerste activiteit is het organiseren per dorp van een samenkomst om voorlichting te geven over hygiëne. Om zo veel mogelijk vrouwen te bereiken wordt van iedere bijeenkomst een feest gemaakt: er wordt gedanst, gelachen, gezongen. Iedere bijeenkomst eindigt met een maaltijd (zo hebben ze weer eens voldoende kunnen eten, wat velen slechts 3 of 4 keer per week kunnen doen) Tussendoor worden een aantal regels van hygiëne bijgebracht: hoe ze hun kinderen moeten wassen, hoe ze hun kleren moeten wassen met welke producten uit het woud in plaats van zeep, hoe ze in hun hut dieren van mensen moeten scheiden, hoe ze hun hut moeten proper houden, hoe ze hun eten slechts voor één maaltijd moeten klaarmaken (om hout te sparen wordt nu dikwijls het eten voor een ganse week  of 3, 4 of 5 maaltijden klaargemaakt , zodat het laatste voedsel dikwijls al half bedorven is, wanneer het gegeten wordt, zeker bij de zomerse temperaturen of bij de vocht van het regenseizoen.

Er wordt geleerd welke planten vitaminen bevatten en aan hun rijst kan toegevoegd worden. Hoe ze hun potten buiten bereik van de dieren moeten zetten, de kookplaats moeten zuiver houden en de keuken moeten afsluiten voor de dieren.

Zuster Jocelyn overtuigt de vrouwen van het nut om  hun kinderen naar school te sturen.

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens bezochten we het dorp om de vorderingen te zien

 

 

 

 

 

 

 

 

In India voorziet de regering in medische hulp voor de armen (en de Koraku stam behoort hiertoe). Hiervoor moet het gezin zich laten registreren in een erkend ziekenhuis. Maar voor ongeletterde mensen die in de jungle wonen naar een ziekenhuis gaan dat meer dan 100 km (!) ver gelegen is, is niet evident. Hier heeft zuster Jocelyne er voor gezorgd dat deze mensen allemaal geregistreerd worden en hun pasje kregen (geldig voor  max 5 leden van één gezin). Met dit pasje kunnen ze gratis opgenomen worden in het ziekenhuis en zijn medische kosten tot 30.000 Rs gedekt. Ook medicijnen zijn dan gratis wanneer ze door een erkend medisch centrum worden verstrekt. Het dispensary van zuster Jocelyne is zo een erkend medisch centrum. Ze kreeg nu ook een ambulance om zieken naar de dokter (min 50km) of naar het ziekenhuis  (meer dan 100km) te brengen. De vrouwen komen om de 3 weken samen. Zij krijgen voorlichting over verschillende ziektesymptomen. In ieder dorp is er een verantwoordelijke aangesteld om er op te letten of iemand ziekteverschijnselen vertoont.

 

 

 

 

 

In een volgend dorp toont zuster Jocelyne ons hoe ze de mensen leert medicijnen maken uit voorhanden zijnde planten. Op dat ogenblik waren ze een medicijn aan ’t maken samengesteld uit 32 verschillende bladeren, wortels, schorsen, takjes om malaria te helpen voorkomen en te genezen. Samen met deze medicijnen wordt ook het gebruik van muskietennetten aanbevolen. De resultaten zijn er: wanneer we 2 jaar geleden deze plaats bezochten, lagen er verschillende zieken met malaria (eerste doodsoorzaak in deze streek) in het dispensary. Wanneer ik nu vroeg om een kijkje te gaan nemen, zei zuster Jocelyne dat het de moeite niet loonde want dat er geen zieken meer lagen.

 

 

In een derde dorp zagen we een bijeenkomst van aanstaande moeders. Zij komen er samen om informatie te krijgen en waarop ze specifiek moeten letten. Hoe ze zichzelf moeten verzorgen en waarop ze moeten letten bij en na de geboorte. Daar waar deze programma’s al werken is de dood bij pasgeborenen spectaculair teruggelopen.

 

 

 

In het dispensary, waar om de drie weken de dokter komt, was er de zitdag van de doctores. Zij is de echtgenote van een hooggeplaatste ambtenaar. Zij had een vaste plaats aan een staatsziekenhuis, waar ze haar ontslag gaf, om zich te kunnen wijden aan de hulp voor de arme bevolking. De dag dat we er waren had ze 35 aanstaande moeders onderzocht, naast een aantal gewone zieken en gewonden: dus een zeer drukke dag. Om alles in goede banen te leiden helpt de plaatselijke scoutsgroep ( behoort tot de school) om eerst de zieken te registreren en ze aansluitend ook weer een maaltijd te bezorgen.

 

Een andere cursus geeft zuster Jocelyne elke tweede zondag van de maand aan moeders met kinderen. Ook hier wordt er voorlichting gegeven over ziektesymptomen. Het wordt zo aanschouwelijk mogelijk voorgesteld. Bij het einde van de bijeenkomst wordt aan al de moeders een aantal pakketten meegegeven met vitaminerijke voeding voor de jonge kinderen.

Op dezelfde bijeenkomst worden ook de alleenstaande ouderlingen uitgenodigd. In vele gevallen trekken de kinderen naar de steden om werk te vinden. Zo blijven heel wat ouderen alleen achter.

Na de bijeenkomst wordt ook hier weer aan allen een maaltijd aangeboden.

 

 

 

 

 

 

 

 

é

top