KERAKACHAR

 

 

Welkom op onze site

Bienvenu sur notre site web

 

 

Nieuwe foto’s bij realisaties Dhanwar, Dorea, Gumla, Kochang, Kerakachar en Kishore Nagar (te bekijken via "welkom op onze site")

Nouvelles photos sous réalisations Dhanwar, Dorea, Gumla, Kochang, Kerakachar et Kishore Nagar (voir plus par « bienvenu sur notre site web »)

 

 

RECENTE REALISATIES

REALISATIONS RECENTES

 

 

DHANWAR (2019)

 

 
Nieuw Dispensarium
Nouveau dispensaire.
  Jubileum 25 jaar Dhanwar
Jubilé 25 ans Dhanwar 

 

 

DOREA (2019)

   
Tweede fase van het hostel
Phase 2 de l'internat
  Een computerklas
Une classe pour l'informatique

 

 

 KISHORE NAGAR (2019)

 

 

Jubileum 50 jaar Kishore Nagar

Jubilé 50 ans Kishore Nagar

 

 

 GUMLA (2019)

 

 

Bijkomende nieuwe putten

Encore des nouveaux puits 

 

 

 DOREA (2018)

Nieuwe jongens internaat.

Nouvel internat des garçons.

 

        

 

 

GUMLA (2018)

Waterputten.

Puits d'eau.